Yedekçi: Şişli Meslek Lisesi’nde öğrenciler tehlikede

CHP İstanbul Yedekçi, Şişli Teknik ve Meslek Lisesi bahçesindeki inşaat nedeniyle yaşanan toprak kaymasının okulda ders işlendiği sırada gerçekleşmiş olması durumun önemini ve tehlikesini gözler önüne serdiğini belirtti
Arşiv - 7 Mart 2018 22:47 A A

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde süren rezidans inşaatına karşı çıktı. Öğrencilerin eğitimini olumsuz yönde etkileyen rezidans inşaatının bir an önce durdurulmasını dile getiren Yedekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplanması için soru önergesi verdi. Yedekçi soru önergesinde “İstanbul Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde velilerin ve öğrencilerin tüm itirazlarına rağmen bir rezidans inşaatı yapılmaktadır. İnşa alanının hemen yanında bulunan okul binası inşaat çalışmaları nedeniyle büyük bir tehlike altında bulunmaktadır. Yaklaşık 5000 öğrencinin öğrenim gördüğü okul binası, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bir konumdadır. İstinat duvarı yapılmadan başlayan ve sürdürülen inşaat çalışmaları nedeniyle toprak kayması yaşanmıştır. Yaşanan toprak kaymasının okulda ders işlendiği sırada gerçekleşmiş olması durumun önemini ve tehlikesini gözler önüne sermektedir” ifadelerine de yer verdi.

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi’nin soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ tarafından, Anayasa’nın 98 ve TBMM Tüzüğünün 96 ve 99. maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Gülay YEDEKCİ

İstanbul Milletvekili

İstanbul Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde velilerin ve öğrencilerin tüm itirazlarına rağmen bir rezidans inşaatı yapılmaktadır. İnşa alanının hemen yanında bulunan okul binası inşaat çalışmaları nedeniyle büyük bir tehlike altında bulunmaktadır. Yaklaşık 5000 öğrencinin öğrenim gördüğü okul binası, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bir konumdadır. İstinat duvarı yapılmadan başlayan ve sürdürülen inşaat çalışmaları nedeniyle toprak kayması yaşanmıştır. Yaşanan toprak kaymasının okulda ders işlendiği sırada gerçekleşmiş olması durumun önemini ve tehlikesini gözler önüne sermektedir. Valilik tarafından yapılan açıklamada Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu ve prefabrik bir okul binasının inşaatına başlandığı duyurulmuştur. Prefabrik yapının tamamlanmasının ardından öğrencilerin buraya taşınarak eğitimin devam edeceği belirtilmiştir. Okulun Mezunlar Derneği Başkanı tarafından yapılan açıklamalarda okulun eğitim faaliyetlerinin durmadığı belirtilmiş ve okul yerleşkesi içerisinde sadece inşaat sahasının yanında bulunan 400 öğrencinin öğrenim gördüğü D Bloğun boşaltıldığı ve o blokta okuyan öğrencilerin başka laboratuarlara yerleştirildiği söylenmiştir.

Bu bağlamda;

 1. İstanbul’da nefes alınacak alan kalmamış, her yer “beton, beton, beton” olmuşken bir okulun bahçesine bile rezidans yapmakla amaçlanan nedir?

 2. Okul bahçesine yapılan rezidansın çocuklar için herhangi bir faydası var mıdır?

 3. İmar izni kaç günde, hangi kurumların onayıyla çıkarılmıştır? İzin hangi gerekçeyle verilmiştir? İlgili iznin çok kısa bir süre içerisinde çıkarılmış olmasının sebebi nedir?

 4. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar neden okul bahçesinin imara açılmasına engel olmamıştır?

 5. Şu an üzerinde inşaat faaliyetleri sürmekte olan arazinin deprem toplanma alanı olması imar izni verilirken neden dikkate alınmamıştır? Bu alanın vatandaşlar için olası bir afette hayati önem taşıyor olması neden önemsenmemektedir?

 6. Deprem toplanma alanı olarak bölgenin hassasiyeti dikkate alınarak alanın yeşil alan olarak ilan edilmesi, imara açılmaması ve olası afetlerde vatandaşların güvende olabileceği bir alan olarak korunması için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

 7. Neden, bir vakfa ait olan şuan üzerinde rezidans inşaatı yapılan arsanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınması, kiralanması ve ya başka bir çözümle okula katılması ve toplum yararına kazandırılması sağlanmamıştır?

 8. Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesine imar izni verilmesinin nedeni, bu okulda ekonomik geliri düşük ailelerin çocuklarının eğitim görmesi midir?

 9. Asıl amacı çocukların güvenlikli, kaliteli ve sağlıklı eğitim almasını sağlamak olan Milli Eğitim Bakanlığı bir okulun bahçesine rezidans yapılırken öğrencilerin ve toplumun değil bir inşaat firmasının mı yanında durmaktadır? Okul bahçesine yapılan inşaat hakkında toplum tarafından gösterilen tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı neden öğrenci ve velilerin yanında yer almamıştır?

 10. Sürdürülen inşaat çalışmaları ve inşaat firması, ilgili Bakanlıklar tarafından neden denetlenmemektedir? İş güvenliği tedbirleri neden gereken şekilde alınmamıştır? Güvenliğin en üst düzeyde tutulması gerekirken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulun bahçesinde yapılan inşaatta neden mevcut iş ve işçi güvenliği yasaları göz ardı edilmektedir? İstinat duvarı yapılmamasının nedeni nedir?

 11. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken neden inşaat çalışmalarına başlanmıştır? Okulların tatil edilmesinin beklenmemesinin sebebi nedir? İnşaatın hızla bitmesi öğrencilerin can güvenliğinden daha fazla mı önem arz etmektedir?

 12. Okul mevcut durumuyla büyük bir risk altındadır. Okulun kayma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıktır. Sağlanan rant 4500 öğrencinin canını tehlikeye atacak kadar büyük müdür? Öğrencilerin can güvenliğinin maddi bir tutarla ölçülebileceğini mi düşünüyorsunuz? Neden öğrencilerimizin can güvenliği ve eğitim hayatı önceliğiniz değildir? İnşaat faaliyetlerinin sürmesi ve bir okulun bahçesine rezidans yapılması çocuklarımızın can güvenliğinden ve geleceğinden daha büyük bir önem mi arz etmektedir?

 13. Okul bahçesine yapılan rezidans inşaatı için 1000 değerlik bir yapının karşılığında 1 değerlik bir okulun yaptırılıyor olmasını açıklama olarak gösteren Milli Eğitim Bakanlığı gelinen son durumla ilgili ne düşünmektedir?

 14. Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri eğitimlerine nerede devam etmektedir? Bahçesinde inşaat çalışmaları süren okul yerleşkesi içerisinde devam eden bir eğitim faaliyeti var mıdır?

 15. Bahçesinde rezidans inşaatı süren okulun toprak kayması nedeniyle riskli alan ilan edilmesinden sonra okulda eğitim faaliyetleri durdurulmuş mudur? Valilik tarafından eğitim sürecinin prefabrik bir yapıda devam edeceği açıklanmıştır. Prefabrik bir yapıda öğrencilerin güvenlikli, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim alabileceğini düşünüyor musunuz?

 16. Prefabrik yapılar eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için yeterli fiziki koşulları ve donanımı içermekte midir?

 17. Okulun fiziki imkanlarının yetersiz olduğu bahanesiyle, okul binası mevcut yerinden kaldırılacak mıdır?

 18. Bir okul bahçesine rezidans yapıldığı için hasar gören, dünyada başka bir okul binası daha var mıdır?

 19. Okulun bahçesinde yapılan rezidans inşaatı için, öğrencilerden, velililerden, öğretmenlerden, civarda yaşayan vatandaşlardan ve ilgili meslek kuruluşlarından görüş alınmış mıdır? Alınmamışsa nedeni nedir? Görüş alınmışsa sonuç nedir?

Arşiv - 22:47 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.