Sıra meralarda..

Meralarda artık ot yerine…
Arşiv - 4 Kasım 2015 20:49 A A

Meralarda artık ot yerine apartman bitecek..

 

Türkiye’de 1 Kasım seçimlerinden iki gün önce kentsel dönüşüme açıldı. Ormanların ardından meraların da betonlaşmasının yolunu açan düzenlemeyle, 20 yıllık ot parasını yatıran inşaat firmaları, bugüne kadar keçi, koyun ve ineklerin otladığı arazilere kolaylıkla apartman dikebilecekler.

Türkiye 1 Kasım’da gerçekleşen seçimlere odaklanmışken, 30 Ekim’de sessiz sedasız yürürlüğe giren mera yönetmeliğiyle mera ve yaylaklarda TOKİ projelerinin önü açıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ başlığını taşıyan düzenlemeyle, eski yönetmeliğin meraların tahsisini düzenleyen 8. Maddesine eklemeler yapıldı.

ESKİ YÖNETMELİK MERALARI HAYVANCILIĞA TAHSİS EDEBİLİYORDU

Geçmişte yürürlükte olan Mera Yönetmeliği’nin 8. Maddesi, kadimden bu yana mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan arazilerin ihtiyaç fazlası olan bölümlerini talep edilmesi durumunda öncelikle hayvancılıkla uğraşan yöre halkına ihale yoluyla tahsis edilmesini sağlıyordu. Yönetmeliğin ilgili maddesi, 25 yıllığına yapılabilen tahsislerin, arazinin yalnızca yalnızca hayvancılık amacıyla kullanılması koşulunu hükme bağlarken, her beş yılda bir ilgili komisyonca yapılan değerlendirmeyle meraların kullanılmasını denetim altında tutuyordu.

BAKANLIK, ‘OT PARASI’ KARŞILIĞI MERALARI İMARA AÇTI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı değişiklikle Mera Yönetmeliği’ne eklediği yeni maddeler ise şöyle:

Durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda tahsis amacı değişikliği yapılamadığından, Bakanlar Kurulu kararı alınmadan önce oluşabilecek kamu zararını önlemek için öncelikle kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilmesi düşünülen alanın 1/5000 ölçekli haritası ile Mera Komisyonuna başvurularak uygun görüş alınmalıdır.  Tahsis amacı değişiklikleri müracaatlarında, Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili kentsel dönüşüm ve gelişim alanı krokisi, belediye meclis kararı, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı içerisinde kalan Kanun kapsamındaki taşınmazların, çevre parsellerini de gösterir kadastro tekniğine uygun 1/5000 ölçekli haritası ile komisyonca talep edilen diğer bilgi ve belgeler müracaat dosyasına eklenir.

MERALARIN TAHSİS AMACI VALİLİKLERCE DEĞİŞTİRİLECEK

Tahsis amacının valilikçe değiştirilmesini müteakip yirmi yıllık ot gelirinin yatırılması sağlanır. Ot bedeli yatırıldıktan sonra iki yıllık süre zarfında kesinleşmiş uygulama imar planının komisyona sunulması gerekmektedir. Bu süre zarfında söz konusu planların sunulmaması durumunda tahsis amacı değişikliği iptal edilir. İmar planlarının tahsis amacı değişikliğine uygun olarak kesinleşmesi durumunda söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.”

KÖY-KOOP BAŞKANI YILDIZ: ‘DÜZENLEME HAYVANCILIĞA DARBE’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, düzenlemenin hayvancılığa darbe anlamına geldiğinin altını çizerek, “mera özelliğini yitiren, ıslah edilemeyen alanların köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmesine karşı değiliz ama bu düzenleme hayvancılığa zarar verir. Üreticiyi olumsuz yönde etkileyecek olan düzenleme, kötüye kullanımlara da açık. Biz bunu doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

odatv.com

Arşiv - 20:49 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.