SES alarm verdi: Koruyucu ekipman eksikliği var

SES: “Koruyucu ekipman eksikliği devam ediyor, ülke genelinde 8 bini aşkın pozitif tanılı sağlık emekçisi olduğu görüşündeyiz”
Arşiv - 22 Nisan 2020 22:01 A A

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) pandemi günlerinde sağlık kurumlarındaki durum hakkında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. SES’in görüşüne göre ülke genelinde 8 bini aşkın pozitif tanılı sağlık çalışanı mevcut, koruyucu ekipman donanımındaki tedarik problemi azalsa da devam ediyor

SES, sağlık alanındaki önlemlerin ve Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) durumunu ve COVID-19 tanılı sağlık emekçilerinin sayısı tespit edebilmek amacıyla yaptığı ikinci anketin sonuçlarını açıkladı.

Çalışmaya Türkiye genelinde 52 ilden 294 sağlık kurumu katıldı. Kurumların %66,3’ü devlet, %18,7’si eğitim ve araştırma %7,5’i üniversite, %3,1’i şehir, %4,4’ü diş hastanesi. Anket sonuçlarımızı SES Eş Genel Başkanımız Gönül Erden açıkladı.

Anket yapılan hastanelerin yüzde 59’unda en az bir COVID-19 tanılı sağlık emekçisi var

Anket sonuçlarına göre hastanelerin yüzde 59’unda COVID-19 tanısı alan sağlık emekçisi var. Bu hastanelerde en az 1833 sağlık emekçisinin COVID-19 pozitif tanısı aldığı bildirildi. Anket kapsamına girmeyen, ancak SES’e ulaşan 7 hastanenin bilgileri de eklendiğinde bu rakam, 2 bin 103 olmakta. Açıklamada “Hastanelerin bu konuda bilgi saklama eğilimi ve bilgiye ulaşma zorluğu eklendiğinde, ulaşabildiğimiz yerlerde bile sayının daha fazla olabileceği bilinmelidir” denildi. SES ülke genelinde pozitif tanılı 8 binden fazla sağlık emekçisi olduğu yönünde görüş bildirdi.

Hastalanan sağlık emekçilerinden tedavi bilgisi bilinen 1188 sağlık çalışanının %59’u hastalığı evde ilaç alarak geçirdi, %38’i serviste yatarak tedavi gördü, %3’ü yoğun bakımda tedavi gördü, %1’i entübe edildi.

“Sağlık emekçisi sayısını artırın”

Sağlık Bakanlığı’na “Sağlık emekçisi sayısını artırmamaktaki ısrarınız nedendir?” diye soran SES, açıklamaya şöyle devam etti: “Başka ülkeler tüm sağlık emekçilerini göreve dahil ettikten sonra diğer ülkelerden bile sağlık emekçisi çağırırken, siz Türkiye’de var olan yetişmiş deneyimli sağlık emekçilerini alana dahil etmek için daha neyi bekliyorsunuz?  Ki bu başka ülkelerden sağlıkçı çağıran ülkelerdeki sağlık emekçisi sayısı OECD ortalamalarında Türkiye’nin neredeyse 3 katı. KHK’lar ile hukuksuz şekilde ihraç ettiğiniz sağlık emekçilerini neden göreve başlatmıyorsunuz? Ataması yapılmayan yüz binlerce sağlık emekçisini neden hala bekliyorsunuz? Bunları yapmak için çalışacak sağlık emekçisi kalmamasını mı bekliyorsunuz? Kaç sağlık emekçisinin hastalanmasını bekliyorsunuz?”

“Koruyucu donanımlarla ilgili sorunlar sürmekte”

SES açıklamasında koruyucu ekipman donanımlarının temininde sorunların sürmekte olduğuna dikkat çekti ve koruyucu ekipmanların bir önceki çalışmada hiç ya da yeterli sayıda verilmediğini bildiren hastane oranlarını paylaştı:

  • N95 maske % 88 iken %69,7’e,
  • Cerrahi maske %70’den %33’e,
  • Eldiven %32’den %15’e,
  • Siperlik %95’ten % 57,5’e düşmüştür.

Bir SES temsilcisi ise koruyucu donanımlarla ilgili şunları söyledi: “Var ama idare tarafından kullanımı konusunda idareli kullanın uyarıları yapılmakta, … önce n95 ler yıpranıncaya, kirleninceye kadar kullanılacak, gerekirse dezenfeksion işlemi uygulanacak dendi, kanıt olup olmadığını sorduğumuzda 24 saate kullanıma düşüldü, yoğun bakıma gelen vakaların negatif çıkması nedeniyle malzeme tükenmesin, idareli kullanın, şüpheli vakalarda 24 saat bir FFP2 maske ve 2 önlük, pozitif vakalarda N95 ve tulum kullanımı kararı verilmiştir. PCR negatif çıkan bir hastanın kliniği, BT si Covit uyumlu çıkması sonucu, tam KKD ye geçildi, yoğun bakım ilgili salon personeline test yapılması kararı verildi.”

Cerrahi maskelerle ilgili kalite sorunu daha sık ifade edildi. Bu maskelerin bağış ya da hastanede dikimle geldiği, bu nedenle özellikle temizlik çalışanları, güvenlik hizmetleri gibi doğrudan bakımla sorumlu olmayan çalışanlar açısından riskli olduğu bildirildi. Bazı cerrahi maskelerin burun aparatı dahi olmadığı eklendi.

Bir önceki araştırmada hastanelerin yüzde 58’inde, bu araştırmada da yüzde 26’sında el dezenfektanlarının yeterli olmadığı saptandı. Şu an hastanelerin yüzde 1’inde halen hiç olmadığının altı çizildi.

Kurumlarda salgın önlemi olarak çalışma düzeninde yapılan değişikler ise açıklamada şu şekilde yer aldı:

Poliklinik düzenlemeleri

Polikliniklerde zorunlu olmayan kontroller bir önceki çalışmada  % 62’sinde ertelenmişken, şimdi %73’ünde ertelenmiştir. Bir önceki ankette polikliniklerin aynı eski rutinde devam etme oranı %13 iken bugün halen %8’inde aynen devam etmektedir.

Poliklinik düzenlemelerinde bir önceki duruma göre bir ilerleme bulunsa da, polikliniklerde acil olmayan randevuların iptal edilmesinin önemi ve salgının şu anki aşamasında alınması gereken tedbirler göz önünde bulundurulduğunda halen çok ciddi eksikliklerin bulunduğu  anlamına gelmektedir.

Triaj uygulaması

Triaj uygulamasına göz attığımızda aradan geçen üç haftaya rağmen bu konuda yerinde sayıldığı görülmektedir. Tüm hastanede triaj uygulamasına geçilme oranı halen %29’dan sadece %39’lara değişmiştir.

Hasta girişleri

Hastanelerin halen %50’sinde hasta,hasta yakını ve sağlıkçılar için ayrı girişler oluşturulmamış,  sağlık kurumuna giriş aynı yerden yapılmaktadır. Bir önceki anketimizde bu oran %61 idi.

İzolasyon odaları

Bir önceki anketimizdeki verilere göre hastanelerin %44’ünde izolasyon odalarının sayı ve nitelik olarak yetersiz durumda iken; şimdi hastanelerin yüzde % 49’unda  sayı ve nitelik olarak yetersizdir. artan hasta sayısına yetecek yeterlilikte izolasyon odasının bulunmadığını görülmektedir.

Sendika.Org

Arşiv - 22:01 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.