Bakana açık mektup: Türkçe zorunlu ders olmalı

Hessen Türk Toplumu (TG Hessen), Hessen Kültür Bakanı Prof. Dr. Alexander Lorz’a (CDU) açık mektup yazarak Yeşiller ile CDU’nun imzaladığı koalisyon anlaşmasına uyulmasını, Türkçe’nin zorunlu ders olmasını istedi.
Arşiv - 16 Aralık 2015 22:52 A A

Hessen Türk Toplumu (TG Hessen), Hessen Kültür Bakanı Prof. Dr.  Alexander Lorz’a (CDU) açık mektup yazarak Yeşiller ile CDU’nun imzaladığı koalisyon anlaşmasına uyulmasını, Türkçe’nin zorunlu ders olmasını istedi.

ogrenciler

Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı ve TG Hessen Başkanı Atila Karabörklü yazdığı açık mektupta, eski anadil, yeni adıyla kökendilin adım adım ilgili ülkelerin sorumluluğuna devredildiğini belirterek, Son 15 yılın tercübesi çok olumsuz bir tablodur. Öğrenci kimi dillerde aşırı derece düştü, bazı dillerde ise ders hiç yapılmıyor dedi.  Karabörklü mektubunda, düşünce ile kimliği oluşmasını sağlayan, bir  kültürün önemli  elementi olarak dilin, eğitim ve öğretimden ayrılamayacağını vurguladı.

atilakaraborkluTG Hessen Başkanı Karabörklü, Uyum için göçmen kökenli çocuk ve gençler, bütün bir ‘Ben’ olarak okulda yeralmalılar. Kimliklerinin önemli parçası dili ayırmak, gelişimlerinde ve uyum isteği ile becerisinde tamiri mümkün olmayan zararlar veriyor. Bu nedenle Hükümütenizi, koalisyon anlaşmasının gereğini yerine getirmeye, kökendilinin desteklenmeye ve dersin gereği gibi verilmesini, yeniden önem kazandırılmasını, sorumluluğu Hessen Eyaleti’ne alınmasını sağlamaya çağırıyoruz” dedi.

TG Hessen mektubunda  şu ifadeler yeraldı:

“Sayın Devlet Bakanı Prof. Dr. Lorz,

Hessen ilerdeydi. Eskiden anadil olarak bilinen 1978 Kararnamesi ve 1983 yılında yayınlanan Yönetmelikle düzenlenen kökendili,  zorunlu ders olarak 1 den 10 sınıfa kadar  1997 yılına okutuldu. Hessen Okul Yasası’na  (§8a, 1992) alınması ve 11 Şubat 1999 tarihli “Göçmenlik Nedeniyle Çok Dillilik Kararnamesi’yle  başlatılan uygulamayla  1 ile 6 sınıflarda zorunlu ders, yedinci sınıftan itibaren Ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulmaya devam edildi. Öğrenciler için bu derse katılım zorunlu, notlar sınıfı geçmede etkili idi.  Ağustos 1999’dan itibaren Paragraf 8a Okul Yasası’ndan çıkarıltıldı. Bununla birlikte kökendilinde sorumluluk adım adım Hessen Eyaleti’nden alınıp ilgili ülkelere  verildi.  Son 15 yılın tercübesi çok olumsuz bir tablodur. Öğrenci kimi dillerde aşırı derece düştü, bazı dillerde ise ders hiç yapılmıyor.

Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır:
– Derste artık notun verilmeyişi
– Kökendili değerinin, yemek, futbol gibi derslerin düzeyine indirginmesi
– Derslerin yalnızca öğleden sonra, okul kapanma saatine yakın bir zamanda yapılması
– Ders saatlerinin en aza indirilmesi,
– Azalan öğretmen sayısının konsolosluk öğretmenleriyle takviye edilmesi. İlgili ülkelerin yaşam ve öğrenim gerçeği ile müfredatın çelişmesi, farklı hedeflerin olması
– Her beş yılda değişen konsolosluk öğretmenlerinin (az ya da hiç Almanca bilmemelerinden kaynaklanan) büyük uyum sorunu
– Derslerde kalitenin giderek düşmesi.

tghessenDaha  eklenebilecek faktörler nedeniyle Türkiye dışında ülkelerin dillerinde dersler sonlandırılmıştır. Bu örnekler  kökendili derslerini konsolosluklara vermenin, ters etki yarattığını gösteriyor. Her ne kadar ‘Konsolosluk öğretmenleri’nin sayısı artsa da bu derslerde Türkiye’de bile çok tartışılan müfredatın izleri görülüyor.  Almanya’nın siyasi çevrelerinin Türkçe derslerinin uyumu engelleyen bir faktör olduğu yönündeki endeşinenin sebebi bu nedenledir. Kökendili derslerinin azalması, ders veren grup sayısının artmasına neden olmuştur. Ancak bu derslerin içeriği ile değer ve hedef anlayışı kuşkuludur.
Düşünce ile kimliği oluşmasını sağlayan, bir  kültürün önemli  elementi dilin, eğitim ve öğretimden ayrılamaz. Uyum için göçmen kökenli çocuk ve gençler, bütün bir ‘Ben’ olarak okulda yeralmalılar. Kimliklerinin önemli parçası dili ayırmak, gelişimlerinde ve uyum isteği ile becerisinde tamiri mümkün olmayan zararlar veriyor.

Bu nedenle Hükümütenizi, koalisyon anlaşmasının gereğini yerine getirmeye, kökendilinin desteklenmeye ve dersin gereği gibi verilmesini, yeniden önem kazandırılmasını, sorumluluğu Hessen Eyaleti’ne alınmasını sağlamaya çağırıyoruz.
Bu talebimiz Almanya Türk Toplumu (TGD), Almanya Türk Öğretmenler Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ve Türk Veli Dernekleri Fedarasyonu (FÖTET) tarafından da desteklenmektedir.”

Sol Parti destekledi

Diğer yandan  Hessen Eyalet Meclisi’nde grubu bulunan Sol Parti, Hessen Türk Toplumu’nun kökendili derslerinin yeniden müfredata alınıp not verilen, sınıf geçmede etkili olan bir statüye kavuşturulması talebine destek verdiğini açıkladı. Sol Parti Hessen Meclisi Grubu Uyum Sözcüsü Barbara Cárdenas, anadilin 1999 yılında Roland Koch başbakanlığındaki CDU FDP Eyalet Hükümeti’nin öncü kültür düşüncesi kapsamında müfredattan çıkardığını belirterek, “Pek göçmen bu adımı bir dışlama olarak algılamıştı. Kökilini konsulosluklara bırakmak yanlış bir politikadır. Kökendilini vermek okulların görevidir. Bunun için öğretmen ataması yapılmalıdır. Kökendili eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Evlerde konuşulan dili, öğrencilerin kişisel gelişiminin önemli bir kısmıdır. İyi bir dil eğitimi Almanca’yı olumulu etkiler. Küreselleşme döneminde çok dillilik büyük yarar sağlar, çok dillilik sorun olarak algılanmamalıdır” dedi

Arşiv - 22:52 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.